Iskandar Zulkarnain

Siapakah ISKANDAR ZULKARNAIN?, itulah pertanyaan yang sering muncul ketika menelaah isi Al Quran.

Kebanyakan orang2 berpendapat dan menduga bahwa Iskandar Zulkarnain adalah Alexander the Great dari Makedonia, namun faktanya sampai saat ini, belum ada yang secara pasti mengetahui siapa Iskandar Zulkarnain itu sesungguhnya.

Kutipan terjemahan Al-Quran (Surah Al Kahfi 83-101) tentang Zulkarnain :

83. Mereka akan bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Zulkarnain. Katakanlah : Aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya?

84. Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepadanya di (muka) bumi, dan Kami telah memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu.

85. maka dia pun menempuh suatu jalan.

86. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata: ?Hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka?

87. Berkata Zulkarnain: ?Adapun orang yang aniaya, maka kami kelak akan mengazabnya, kemudian dia dikembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang tidak ada taranya.

88. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya (perintah) yang mudah dari perintah-perintah kami?

89. Kemudian dia menempuh jalan (yang lain).

90. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari (sebelah Timur) dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang Kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari (cahaya) matahari itu.

91. demikianlah. Dan sesungguhnya ilmu Kami meliputi segala apa yang ada padanya.

92. Kemudian dia menempuh suatu jalan (yang lain lagi).

93. Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan.

94. Mereka berkata: ?Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya?juj dan Makjuj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka??

95. Zulkarnain berkata: ?Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan (manusia dan alat-alat), agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka,

96. Berilah aku potongan-potongan besi? Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua (puncak) gunung itu, berkatalah Zulkarnain: Tiuplah (api itu)?. Hingga apabila besi itu sudah menjadi (merah seperti) api, dia pun berkata: ?Berilah aku tembaga (yang mendidih) agar kutuangkan ke atas besi panas itu?

97. Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa (pula) melobanginya.

98. Zulkarnain berkata: ?Ini (dinding) adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku Dia akan menjadikannya hancur luluh; dan janji Tuhanku itu adalah benar

Dalam kutipan ayat Al Quran diatas tersebut kata Zulkarnain, namun tidak ada sepatah kata pun yang menunjukan kata Iskandar, jadi kita bisa berkesimpulan untuk menyelidiki Siapa Zulkarnain itu? tidak perlu membawa nama Iskandar.

image

Dalam beberapa sumber luar, kata Zulkarnain itu bermakna dua tanduk dan apabila kita memakai sumber sederhana ini, maka Zulkarnain merujuk kepada Cyrus the Great (Kaisar Persia Kuno) karena Cyrus memakai mahkota berbentuk dua tanduk dalam menjalankan tahtanya, selain fakta tersebut, Cyrus memiliki luas kekuasaan kerajaanya begitu luas seperti yang terkutip dalam Al Quran, dan ia dalam beberapa sumber juga merupakan Kaisar yang taat beribadah.

image Bila kita bandingkan Zukarnaen dengan Alexander Makedonia, maka ia sama sekali tidak memiliki klasifikasi tersebut, karena selain ia seorang Polytheisme ia juga termasuk Raja yang suka bermabuk-mabukan, dan bermaksiat. Satu-satunya Klasifikasi yg memenuhi adalah Luas Wilayah Kerajaanya, Seperti kita ketahui, Alexander memiliki kekuasaan yang membentang dari Eropa Timur, Afrika Utara sampai Asia.

 

 

 

 


Sumber : http://sukmayudha1992.blogspot.com/2010/02/iskandar-zulkarnain.html

0 comments: